Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:
Broderloge nr. 22 Niels Juels og søsterloge nr. 58 Brøndens hjemmeside er flyttet
24-07-2017
Denne hjemmeside opdateres ikke længere. Du finder information om broderloge nr. 22 Niels Juel og søsterloge nr. 58 Brønden på Odd Fellow Ordenens nye samlede hjemmeside under www.oddfellow.dk
Læs hele nyheden
Hvad kræves for at blive optaget i Odd Fellow Ordenen
18-08-2015
For blive optaget i Odd Fellow Ordenen kræves at .....
Læs hele nyheden

​Søsterloge nr. 58 Brøndens historie​

Søsterloge nr. 58 Brønden er udgået fra søsterloge nr. 5 Dronning Margrethe, Roskilde.

I 1952 blev den første søster fra Køge optaget i Roskilde. Det var søster Laura Lerbæk Olsen, som 3 år senere fik følge af yderligere 3 søstre, Edith Mikkelsen, Ingrid Larsen og Helga Christensen.

Transporten til møderne i Roskilde foregik med toget, hvor man fik familierabat når man var 4 personer. Man skiltede den gang ikke så meget med, at man var logesøster, så den lange kjole og de sorte sko medbragtes i en lille kuffert.

I 1956 kontaktedes andre Odd Fellowsøstre, bosiddende i Køge, men medlem af andre loger end nr. 5 Dronning Margrethe og man enedes om at mødes regelmæssigt hos hinanden. Formålet var naturligvis med tiden at danne en forening og senere søsterloge i Køge, og hver søster indbetalte ved disse sammenkomster 1 krone til en sparebog.

For at øge tilgangen af søstre fra Køge, bad man i 1960 brødrene i broderloge nr. 22 Niels Juel opfordre interesserede hustruer til at gå ind i Ordenen. I 1962/1963 blev søster Helga Scheffmann, Lilly Rasmussen og daværende søster Bente Friis Petersen optaget og i 1966 søster Ella Barnekow.

Omsider tog tilgangen fart. I 1967 med tilgang af 7 nye søstre fra Køge, som gik varmt ind for tanken om at danne forening. Navnet Brønden blev valgt, devisen skrevet af broder Mogens Koefoed, love og regler udarbejdet og så skulle der spares penge op til formålet. Kapitalen steg fra 42 kr. i 1958 til 1690 kr. i 1967. Broderloge nr.22 Niels Juel, der ejer logebygningen i Køge, stillede beredvilligt et lokale til rådighed for den kommende forenings møder. Som humanitær opgave samlede søstrene tøj til det nordlige Finland, hvor behovet var stort.

Den kommende forening valgte formand, sekretær og kasserer, lagde budget og fastsatte kontingent til 6 kr. om måneden. Daværende søster Bente Friis Petersen, der både nåede at være sekretær og undermester i søsterloge nr. 5 Dronning Margrethe, gjorde en meget stor indsats for oprettelsen af foreningen og ansøgningen til Storlogen blev godkendt med institueringsdato d. 17. september 1968.

3 repræsentanter fra Storlogen indsatte den valgte bestyrelse. Formand Bente Friis Petersen, sekretær Edith Mikkelsen, kasserer Helga Scheffmann. Til inspektør udnævntes søster Lilly Rasmussen, til vagt søster Ingrid Larsen og som kapellan søster Laura Lerbæk Olsen.

Efterhånden blev flere fra Køge optaget i søsterloge nr. 5 Dronning Margrethe og blev medlemmer af foreningen, men der skulle være 30 medlemmer for at danne en søsterloge og økonomien skulle være i orden. I 1971 afholdtes derfor et velbesøgt informationsmøde. Man kom nu op på 25 medlemmer og fik tilladelse til at rykke ind i logesalen. Ved en energisk indsats, kom økonomien op at stå.

Den 25. november 1972, 4 år efter foreningens instituering, blev søsterloge nr. 58 Brønden institueret.

Søsterlogens første overmester var daværende søster Bente Friis Petersen, undermester søster Helga Scheffmann, sekretær søster Grethe Strømsholt, skatmester søster Edith Mikkelsen, Kasserer søster Anny Poulsen, som eksmester daværende søster Aase Nystrup fra søsterloge nr. 5 Dronning Margrethe. Da søstre på det tidspunkt ikke kunne indvælges i Storlogen, havde broder Axel Poulsen og broder Agner Fogh Mogensen beredvilligt ladet sig optage i Søsterloge nr. 5 Dronning Margrethe og fulgte med over i den nye loge, søsterloge nr. 58 Brønden.

Under hele det mangeårige forløb, fra den første tanke om en søsterloge i Køge opstod og til det i 1972 blev en realitet, havde søstrene stor støtte og hjælp fra vor moderloge, søsterloge nr. 5 Dronning Margrethe og vor meget positive broderloge nr. 22 Niels Juel.

​​

I 1977 oprettedes i fælleskab med broderloge nr. 22 Niels Juel et fælles humanitært udvalg til varetagelse af fælles humanitært arbejde. Indtægterne fremkommer bl.a. ved afholdelse af julemarked hvert andet år og som noget nyt ved arbejde under Køge Festuge. Der har siden 1993 været afholdt juleaften for enlige.

Kontakt​ >

Broderloge nr. 22, Niels Juel​

Jernbanegade 10

DK-4600 Køge​

22@oddfellowkoege.dk

Søsterloge nr. 58 Brønden​

Jernbanegade 10​

DK-4600 Køge​

58@oddfellowkoege.dk